0917 67 07 99

bảng tương tác thông minh smartboard

bảng tương tác donview

màn hình cảm ứng smart

màn hình cảm ứng sharp eyes

máy chiếu

lắp đặt hệ thống camera

CAMERA AHD J-TECH 5250
CAMERA J-TECH AHD5250
350.000 / 400.000 / 450.000 / 500.000/ 550.000
CAMERA AHD J-TECH AHD5270
CAMERA AHD J-TECH 5270
300.000 / 350.000 / 400.000 / 450.000 / 500.000